Skip to content

Om Oss

North Bygg er en leverandør til prosjektmarkedet med hovedfokus på metallarbeider som trapper, rekkverk, stål og glassprodukter.

Prosessen

Kunden sender en forespørsel med mest mulig detaljerte behov, mengder, tegninger og relevant informasjon for prosjektet til oss. Vi går igjennom denne informasjonen og sender videre til våre produsenter avhengig av produkttyper osv. For eksempel er det forskjellige fabrikker på glass, stål og treverk. Vi setter derfor sammen en pakke slik at vi forsøker å prise forespørslene mest mulig komplett.

Normalt så har vi ett avklaringsmøte med kunden og vi pleier da ofte og ha med en ingeniør på kompliserte leveranser. Her prøver vi å få belyst alle problemstillinger og gå detaljert gjennom tekniske spørsmål, kvalitetssikring av tilbudet, fremdrift osv.

Vi eller fabrikkens representant måler opp prosjektet og utarbeider tegninger og setter opp tekniske spesifikasjoner som sendes til kunde for godkjenning.
Varene blir levert byggeplass og om varene er kjøpt ferdig montert så sender vi monterings team som starter monteringen. Når vi er ferdige med prosjektet så går vi en befaring sammen med kunden som godkjenner den jobben som er gjort.

Vi kan gjennom vårt nettverk av høyt kvalifiserte samarbeidspartnere ta på oss større entrepriser, og har som hovedsak spisset virksomheten vår mot spesialiserte fagområder innenfor rekkverk og trapper i stål og glass.

North Bygg er en leverandør til prosjektmarkedet med hovedfokus på metallarbeider som trapper, rekkverk, stål og glassprodukter. Vi har lang erfaring i byggebransjen og leverer i hele landet.